background

充值即有机会获得雷蛇专属设备及点卡大奖

1080x1080-2.jpg

活动时间:10月12日0点-10月31日23点59分

活动内容:在活动期间充值满$10即可参与活动,活动截止后我们会在充值玩家中抽取幸运玩家14名,赠送雷蛇专属设备以及点卡大奖,小梦等你来参加!

活动奖励:雷蛇耳机+猫耳朵x1(黑色/粉色)

                 雷蛇键盘x1(黑色/粉色)

                 雷蛇鼠标x1(黑色/粉色)

                 雷蛇蓝牙音箱x1(黑色/粉色)

                 价值50RM点卡x10