Nghề tấn công trong game, sử dùng súng máy, tầm bắn xa, mức khó tương đối thấp. Tinh thông nguyên tố Hỏa, Phong. Bí quyết chơi nghề này là mở khoảng cách, tấn công từ xa.

Năm/Nữ

  Nghề thích khách trong game, sử dùng ô kim cương, nghề cận chiến, mức khó hơi cao. Tinh thông nguyên tố Thủy, Phong. Bí quyết chơi nghề này là tấn công bất ngờ, một kích thất bại, lập tức chạy xa.

Năm/Nữ

  Nghề đỡ đòn trong game, sử dùng găng tay, nghề cận chiến, mức kho hơi cao. Tinh thông nguyên tố Địa, Hỏa. Bí quyết chơi nghề này là kéo sát, áp sát và đập tan đối thủ bằng sức mạnh thể chất mạnh mẽ của họ.

Năm/Nữ

    Hệ thống Đồ Giám như một tặng bảo các, những bảo vật đã nhận được từ nhiệm vụ chính hoặc đạo mộ cần hoàn thành giám định mới được thu thập vào Đồ Giám. Tầm Long Giả có thể giao dịch tự do trong Chợ Đen theo sử thích sưu tập của mình. Có những người gặp phải đồ giả với giá cả cao, tán gia bại sản, những người mua được bảo vật cực phẩm với giá rẻ, phát tài phát lục. Thích thú của sưu tập chính tại chỗ này.

    Sau người chơi chọn cách chơi Huyệt Đạo Bát Kim, tiếp theo cần chọn vị trị khám phá. Tiêu hao đạo cụ manh mối có thể nhận được cổng kho báu cụ thể. Sau đó, người chơi thì có thể vào cảnh Huyệt Đạo Bát Kim để tìm bảo vật hiếm.

    Người chơi chọn khu vực muốn khám phá, tự chọn mức khó của phụ bản. Vượt ải phụ bản đơn giản, mới được khiêu chiến mức khó cao. Đồ khó càng cao, phẩm chất trang bi rơi càng tốt. Sau hoàn thành tất cả nhiệm vụ của phụ bản, thì có thể mở rương giải thưởng cuối cùng.

×