GIỚI THIỆU BẢO MẬT

VGM cam kết sẽ tôn trọng và bảo mật các thông tin khách hàng. để hiểu rõ hơn về cách hoạt động của VGM khi thu thập các thông tin và cách bảo vệ thông tin người dùng, vui lòng xem chính sách bảo mật dưới đây, chính sách bảo mật có thể thay đổi mọi lúc, vui lòng thường xuyên kiểm tra.
1. Lý do thu thập thông tin người dùng:
A. VGM là người sở hữu thông tin hội viên:
Khi người dùng đăng ký hội viên của VGM, VGM sẽ sử dụng thông tin của người dùng như mail, họ và tên, giới tính, địa chỉ và các thông tin khác của người dùng.
B. Cung cấp dịch vụ và hỗ trợ của VGM
Khi tham gia hoạt động của VGM hoặc khi VGM kiểm tra thông tin người dùng sẽ yêu cầu người dùng cung cấp: họ tên, thông tin chứng minh, mail, địa chỉ, ID Game.
C. Khi tham gia gửi bài hoặc trả lời trên diễn đàn:
Khi người dùng tham gia thảo luận trên diễn đàn, VGM sẽ thu thập dữ liệunhư mail, ID tài khoản, địa chỉ IP, thời gian sử dụng. và các thông tin liên quan.
D. Nhằm cung cấp dịch vụ ngày càng tốt hơn sẽ tiến hành thống kê dữ liệu:
Các thông tin dữ liệu lên quan đến hệ thống Server sẽ dùng để thống kế, phân tích, nhằm hỗ trợ VGM nâng cao chất lượng dành cho người dùng.
E. Khác:
Ngoài những vấn đề nhắc ở trên, VGM không đảm bảo khi người dùng truy cập vào trình duyệt hoặc tra cứu thông tin, hệ thống sẽ tự phát sinh ra cái lịch sử liên quan, bao gồm địa chỉ IP, thời gian sử dụng, thao tác người dùng.
2. VGM thu thập thông tin phục vụ cho vận hành
A. Hoạt động online hoặc điều chỉnh mạng:
VGM thu thập thông tin hội viên như họ tên, tên giấy tờ hoặc tên chứng minh để xác nhận người dùng. Số điện thoại, mail, địa chỉ dùn để thông báo đến người dùng hoặc phân tích dữ liệu cần dùng đến ngoài ra không có mục đích nào khác.
B. Chính sách chia sẻ thông tin với bên thứ ba:
(1) Nhân viên được bên VGM đào đạo và được chính VGM cấp quyền .
(2) Đối tác thứ ba cung cấp dịch vụ. các hợp đồng hợp tác đều phải tuân thủ theo quy tắc của điều khoản này.
(3)VGM sẽ tuân thủ theo quy định pháp luật, chính phủ khi cung cấp thông tin hợp lý khi cần thiết.
(4) Các loại tổ chức giao dịch thông qua Flatform VGM như shop online,ngân hàng, tài chính hoặc các tổ chức khác.
3. VGM Cookies chính cách và cách vận hành
Cookies là các thông tin ngắn do hệ thống trình duyệt lưu lại tại ổ cứng của người dùng theo thói quen sử dụng của mỗi người. Chúng tôi có thể sử dụng Cookies thu thập, để hỗ trợ trang chủ chúng tôi thêm phát triển và hiệu quả hơn cho người dùng.
4. Bảo mật dữ liệu
Chúng tôi quan tâm đến sự an toàn của thông tin mà chúng tôi thu thập và thực hiện các biện pháp để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc sử dụng thông tin. Các hệ thống của VGM sử dụng các giao thức bảo mật thích hợp để xác thực và cho phép bảo mật thông tin liên lạc điện tử. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ vi phạm về các biện pháp an ninh tiết lộ trái phép hoặc sử dụng thông tin này.
5. Người dùng chú ý
Bất kỳ nơi nào của VGM mà công chúng có thể đăng nhập, Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu bạn tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn.
6. Tự bảo vệ
Vui lòng bảo quản tài khoản và thông tin cá nhân của bạn, không cung cấp cho bất kỳ ai, lưu ý cẩn thận thông tin khi dùng chung máy tính, trình duyệt cần đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân.
7. Thời gian bảo lưu dữ liệu
Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được giữ lại trong khoảng thời gian phù hợp với mục đích được chỉ định.
8. Cập nhật chính sách bảo mật
Khi VGM cung cấp các tính năng mới hoặc dịch vụ thương mại, cần phải cập nhật chính sách này và chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng trước khi sửa đổi chính sách này.
9. Chính sách bảo vệ sự riêng tư của VGM
Nếu người dùng có bất kỳ câu hỏi nào về sự riêng tư tài khoản của mình, vui lòng luên hệ với dịch vụ khách hàng trực tuyến của chúng tôi.