แนะนำแม่ทัพ

董卓 防御
พลังต่อสู้ 77
ปัญญา 77
บัญชา 77

แนะนำแม่ทัพ

字玄德,三国时期蜀汉开国皇帝。主动技和怒气技,都可对前排近战部队产生极大的防护作用

สกิล

จุดเด่น

กองทัพทหาร

轻甲步兵

基础的步兵,由民兵组成,对弓箭有额外防护

สิ่งก่อสร้าง

酒馆

聚集义士和招纳贤士

คลิปวีดีโอ